Clasa IP1 – posliceala

Modul M9 – Prof. Iovanov Valeria
1.Lectie Surse de finanatare a afacerii
2.Tema- Surse de finanatare a afacerii

Modul M9 – Prof. Iovanov Valeria
1.Lectie
2.TEMA

S.C.Comerciale – Prof. Iovanov Valeria
M9. Societati comerciale-material
Tema-04.05.2020

IP1_M8_CISCO – Prof. Suciu Monica
FISE DE DOCUMENTARE
IP1_M8_FD 1_PROTOCOALE DE COMUNICARE IN RETEA
IP1_M8_FD 2_TOPOLOGIA RETELOR DE CALCULATOARE
IP1_M8_FD 3_TRANSMISIA DATELOR IN RETEA
IP1_M8_FD 4_CONFIGURARE DHCP
IP1_M8_FD 5_CONFIGURARE DNS
IP1_M8_FD 6_CONFIGURAREA UNUI BROWSER DE INTERNET
IP1_M8_FD 7_INSTALARE LINUX
SARCINI DE LUCRU
IP1_M8_FL 1_PROTOCOALE DE RETEA
IP1_M8_FL-2_TOPOLOGIA-RETELELOR
IP1_M8_FL-3_CONFIGUARE-DNS-DHCP
IP1_M8_FL 3_CONFIGUARE DNS-DHCP
IP1_M8_FL 4_INTERFATA UNUI BROWSER DE INTERNET
IP1_M8_FL 5_INSTALARE LINUX
IP1_M8_TE 1_PROTOCOALE DE COMUNICARE
IP1_M8_TE 2_TRANSMISIA DATELOR IN RETEA

Modul – Prof. Iovanov Valeria
TEMA

Modulul M2 – Managementul proiectelor – Plan de afaceri – Prof. Dijmarescu Dan Luca
Managementul proiectelor suport curs
Plan de afaceri

Modul M9 – Dezvoltarea unei afaceri – Prof. Iovanov Valeria
MIX Dezvoltarea unei afaceri in domeniu
Realizarea unui proiect

Limba engleza – Prof. Contras Elena
Face to face communication
The Face to Face Interview

M8 FISE DE DOCUMENTARE – Prof. Suciu Monica
CARACTERISTICILE SO_WINDOWS 2003
CONFIGURARE DHCP
CONFIGURARE DNS
PROTOCOALE DE COMUNICARE IN RETEA
SECURITAEA RETELELOR DE CALCULATOARE
STRUCTURA RETEA DE CALCULATOARE
TOPOLOGIA RETELOR DE CALCULATOARE
TRANSMISIA DATELOR IN RETEA