Despre noi!

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, ASTĂZI

              Şcoala noastră a fost întemeiată ca instituţie de învăţământ în 1966, fiind concepută iniţial ca Şcoală Profesională a Fabricii de Ciment Târgu Jiu, cu profiluri şi meserii din domeniul construcţiilor, funcţionând încă de la înfiinţare pe strada Victoriei, nr.132-134, în centrul orașului Târgu Jiu. De atunci şi până în momentul actual, instituția a purtat mai multe denumiri în funcție de specializările adaptate la piața muncii: 1969 – Grup Şcolar Materiale de Construcţii, 1971 – Liceul Industrial Materiale de Construcţii, 1972 – Grup Şcolar de Materiale de Construcţii, 1980 – Liceul Industrial Nr. 2, 1993 – Grup Şcolar Industrial de Materiale de Construcţii, 2008 – Colegiul Tehnic Nr. 2.
Cu peste 50 de ani de experienţă în educaţie şi formare, Colegiul Tehnic Nr. 2, este o școală aflată în plină dezvoltare şi ascensiune, onorându-şi statutul de Şcoală Europeană obținut de patru ori consecutiv grație muncii susținute în vederea dezvoltării dimensiunii europene a instituției, a promovării valorilor europene. La aceasta se adaugă tradiţia în pregătirea generală şi profesională, care oferă elevilor oportunităţi diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un învăţământ de calitate în domeniile: științele naturii, electromecanic, resurse naturale şi protecţia mediului, electronică şi automatizări, mecanic auto, turism și alimentație, învățământ postliceal: tehnician echipamente periferice și birotică și asistent medical de farmacie.
Oferta educaţională a fost mereu adaptată la cerinţele pieţei forţei de muncă. Noile specializări, pun accentul pe caracterul formativ al educaţiei printr-o temeinică pregătire teoretică şi practică a tinerilor. Colegiul propune un învățământ flexibil și un mediu de învățare competitiv, facilitat de buna pregătire a personalului didactic și de dotările moderne ale instituției. Colaborarea cu instituții de cultură, educație și administrative la nivel local, județean, național, european a permis modernizarea procesului educativ, organizarea eficientă a instituției și realizarea unor parteneriate care susțin și extind achiziția elevilor în domenii de importanță pentru formarea competențelor sociale și profesionale necesare continuării parcursului educativ.
Parcurgând schimbări politice, sociale, economice profunde, școala noastră nu a renunțat la valori pentru că educaţia reprezintă una dintre preocupările ei majore care se confruntă cu cerinţe din ce în ce mai diverse şi mai complexe. Pe fondul acestor schimbări accentuate, rămân prioritare următoarele direcţii de acţiune în domeniul educaţiei:
– stabilirea setului de valori după care trebuie să evolueze societatea şi educaţia;
– asigurarea egalității de șanse în formarea tinerilor;
– promovarea respectului, toleranței și interculturalității;
– identificarea factorilor implicaţi în domeniul educaţional şi stabilirea rolului şi a responsabilităţilor fiecărui factor care este implicat în domeniul educaţional;
– susţinerea parteneriatului cu toți factorii sociali care sunt interesaţi în dezvoltarea educaţiei și în susținerea învățământului tehnic.
În prezent, instituția noastră este deschisă spre învățământul european considerând că formarea profesională a tinerilor trebuie adaptată cerințelor de pe piața muncii europene aflată într-un accelerat progres tehnic și informatic. Prin proiectele Erasmus+ derulate an de an oferim elevilor noștri un bogat schimb de experiență profesională în instituții de profil din Uniunea Europeană.